Online konzultácia

Potrebujete vyriešiť konkrétnu situáciu či otázku? Rezervujte si 30 nebo 60 minutovou konzultáciu.

Kedy konzultáciu využiť?

Pre koho je konzultácia vhodna?

Chcete uštriť čas

Nechcete sa zdržovať čítaním návodov, či znáňaním a zbieraním informácií, či pozeraním dlhých výukových videí.

Je to urgentné

Osobná konzultácia je vhodná, pokiaľ potrebujete čo najrýchlejšie zaistiť riešenie vzniknutej situácie.

Konkrétna situácia

Keď riešite svoju konkrétnu situáciu, keď všeobecné návody sú na riešenie situácie prikrátke.

Ako konzultácia prebieha?

  • REZERVÁCIA TERMÍNU

Hneď po zaplatení objenávky Vám príde e-mail v ktorom si vyberiete termín vašej konzultácie

  • POPIS SITUÁCIE

Spolu s rezerváciou termínu mi môžete napísať aj akú situáciu potrebujete riešiť, aby sme zvýšisli efektivitu konzultácie.

  • KONZULTÁCIA

Konzultácia prebieha na platforme ZOOM alebo osobne (podľa objednávky)

  • VÝSTUP KONZULTÁCIE

Do 72 hodín obdržíte písomný výstup konzultácie s rekapituláciou dôležitých bodov (možnosť nahradiť naväzujúcim hovorom).


 O  B  J  E  D  N  Á  V  K  A

 
 K   O   N   Z   U   L   T   Á   C   I   E
 

Podmienky konzultácie

  • Konzultáciu je možné zmeniť alebo zrušiť najneskôr 24 hodín pred jej termínom.
  • Úhrady za riadne zrušenú konzultáciu sú plne refundované.
  • Konzultácie nie sú právnou službou